Selvværd og Selvtillid

Selvværd
Det kan nogen gange være svært at skelne mellem selvværd og selvtillid. Hvis man har lavt selvværd, kan man kompensere for det, ved at opnå mere selvtillid.

Barndommen har en stor betydning for et godt selvværd. At blive drillet, at være anderledes, at være fattig, at mangle forældrenes anerkendelse og gode forhold i det daglige liv kan give fornemmelsen af, at man ikke er noget værd. Ligeledes kan senere erfaringer f.eks. problemer i arbejdslivet og skolen udvikle et dårligt selvværd.

Mennesker med lavt selvværd oplever typisk nogle af følgende symptomer:

Det gode ved selvværd er, i modsætning til selvtilliden er, at man ikke skal yde noget eller gøre sig fortjent til det. Oftest hjælper det meget bare at blive opmærksom på, at man har lavt selvværd, for herefter kan man begynde at ændre på de negative tanker, man har om sig selv.
Ved hjælp af hypnose og mentaltræning kan man styrke sit selvværd.

Mennesker med lavt selvværd oplever typisk nogle af følgende symptomer:

  • Føler sig ikke gode nok
  • Er meget selvbebrejdende
  • Tænker uforholdsvist meget på, hvad andre tænker om dem
  • Sammenligner sig meget med andre
  • Holder sig oftest tilbage blandt nye mennesker
  • Skal yde noget for at føle sig noget værd
  • Fokus på egne svagheder, fejl og mangler
  • Dårlig samvittighed
  • Træthed og tristhed
  • Svært ved at træffe vigtige beslutninger

Selvtillid

Det kan nogen gang være svært at skelne mellem selvværd og selvtillid. Hvis man har et lavt selvværd, kan man kompensere for det, ved at opnå mere selvtillid.

Selvtillid er ens tillid til sine egne evner. Alle mennesker har en forskellig grad af selvtillid, nogle har meget lidt og andre kan næsten have for meget. For meget kan dog dække over manglende selvværd.

Selvtillid handler om, hvad man kan. Det kan være præstationer i skolen og på arbejdspladsen og det kan være sportspræstationer og andre ting, som man er stolt af.

Det er handlingen, der giver selvtillid, og selvtillid er vigtigt at have, fordi den er nøglen til tryghed og troen på dig selv.

En god selvtillid skabes enten ved at være bevidst om sine stærke sider, eller ved positive bekræftelser.

Mange dygtige mennesker mangler selvtillid. De fleste tænker meget kritisk om sig selv og fokuserer mere på deres mangler end kvaliteter. Men hvis man begynder at glæde sig over, hvad man er god til, øger det også ens selvtillid.

Ved hjælp af Hypnose og mental træning kan man opnå øget selvværd og større selvtillid.