Angst og Fobier

Angst og Fobier

Vi kender alle til oplevelser med at være bange på forskellige niveauer. Vi kommer os som regel hurtigt over følelsen og er selv i stand til at få ro i sindet. Oplever vi derimod en dybere angst, føler vi os ofte ude af kontrol med situationen og reagerer typisk ved enten at kæmpe mod angsten eller flygte fra angsten. Bliver angst et væsentligt element i vores liv vil der være tale om en begrænsende faktor i vores udfoldelsesmuligheder på alle planer.

Angst kan opstå på alle tidspunkter af vores liv. Der kan være mange årsager til angst og forskellige udtryk for angst.
Man har ikke kunnet klarlægge en bestemt årsag til angst, men der er selvfølgelig teorier. En af de mest accepterede teorier tager udgangspunkt i, at oplevelser i barne- eller voksenlivet rammer os på en måde, som vi ikke har et beredskab til at kunne håndtere.

Behandlingen

Man behøver ikke at acceptere et liv med angst. Der findes forskellige former for hjælp gennem Akupunktur,Terapi og Hypnose.

Gennem hypnose med åbnes for sindets egne healende kræfter. Ved at bringe sindet i en behagelig afslappet tilstand, ved hjælp af stemmeføring og særlige sprogformuleringer, er der direkte adgang til at guide en person sikkert gennem sindets uhensigtsmæssige blokeringer og i stedet åbne for sindets egne konstruktive kræfter og på den måde i tæt samarbejde mellem den hypnotiserede og hypnotisøren at afhjælpe problemet. Under hypnosen er man ved fuld bevidsthed og fuldt til stede i alt, hvad der sker. Akupunktur kan hjælpe kroppen af med angsten og berolige nervesystemet, så det bliver nemmere at håndtere angsten indtil den er behandlet.

Angst eller Fobi?

Et fobisk angstanfald udløses kun når særlige omstændigheder er til stede: handler fobien om angst for edderkopper, slanger, tandlæger, nåle, fly, elevatorer eller måske åbne pladser, er det når frygten for mødet med dét, som fobien drejer sig om, at angsten udløses.

Hvad enten det er panisk eller fobisk angst er der altid tydelige symptomer på et angstanfald. Fysiske symptomer kan være hjertebanken, rystende hænder, hyper ventilation, åndedrætsbesvær, svedige kropsdele, gråd, synkebesvær, maveondt og menstruations problemer.

Psykiske symptomer kan desuden være søvnbesvær, voldsomme mareridt og impotens.

Der skelnes mellem
panikangst og fobisk angst

Ved panikangst reagerer personen med et forholdsvist kort angstanfald på under 10 minutter. Angstanfaldet, der kan optræde fuldstændig uventet, udløser panisk frygt og anspændthed. Panikangst kan komme fuldstændig uventet og uden varsel, eller opstår i en særlig situation eller endog forventningen om at en særlig situation kan opstå.

Fobier Angst for elevatorer, edderkopper, slanger, højdeskræk – snerten af frygt sidder i de fleste, uden at der af den grund behøver at være tale om en fobi eller en fobisk tilstand.

En angstfobi er en angst for en helt konkret ting eller situation. Fx kan vi være bange for hunde, fordi vi en gang selv er blevet angrebet af en bidsk hund, eller fugle, fordi vi en gang så Hitchkocks film “fuglene”, eller at flyve, fordi vi tror, at vi falder ned og bliver slået ihjel. Fobier opdeles i to forskellige slags:

Konkrete fobier

Tager udgangspunkt i skræmmende situationer, vi selv engang har oplevet.

Symbolske fobier

Hvorunder hører fx frygten for slanger – selv om man aldrig har været konfronteret med en, edderkopper, selv om de er små og uskyldige og ikke kan gøre en kat fortræd, eller angsten for åbne pladser.

De to former for fobier behandles forskelligt, da de er udtryk for noget forskelligt. De konkrete fobier er opstået af en oplevet situation. De symbolske fobier er en slags ventil for sindet, hvormed man på en måde skaber en legal årsag til at reagere med angst. De fleste mennesker, der lider af en fobi, ved selv, at det er noget “pjat”, men er ude af stand til at bearbejde deres fobi intellektuelt. Fobi-angst går dybt ind i vores underbevidsthed og årsagerne, til hvorfor man har fået en fobi, kan være mere eller mindre tilgængelige for personen selv eller en terapeut.